Bli medlem

Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen!

Medlemskontingent:
Hovedmedlem: 900,- pr år

Junior (13-t.o.m 20 år): 350,- pr år.

B-medlem (for de som er hovedmedlem i annen pistolklubb): 450,- pr år

Det er halv årsavgift etter 1/7 innmeldingsåret.

Det er krav til gjennomført sikkerhetskurs som avholdes 1-2 ganger pr år (egenandel tilkommer).


For de som ønsker å bli medlem så er det bare å møte opp på en av våre treninger og ta kontakt med standplasslederen.