Bli medlem

Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen!Medlemskontingent:
Hovedmedlem: 900,- pr år


Junior (13-t.o.m 20 år): 350,- pr år


B-medlem (for de som er hovedmedlem i annen pistolklubb): 450,- pr år

Det er halv årsavgift etter 1/7 innmeldingsåret.

Det er krav til gjennomført sikkerhetskurs som avholdes 1-2 ganger pr år (egenandel tilkommer).Send oss en mail via kontaktskjemaet til høyre før du møter opp på trening. Innmeldingsskjema fylles ut på treningen og leveres der.Skyttersporten er en inkluderende sport men du må tilfredstille kravene til og kunne inneha eget våpen. Er du usikker på kravene, kontakt politiet.Velkommen!